Whistleblowing

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost CL-EVANS s.r.o. jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

Společnost určila jako příslušnou osobu pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

Ing. Jan Neužil

  • tel.: +420-602285359
  • e-mail: whistleblowing@cl-evans.cz
  • korespondenční adresa: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa, PSČ 470 01.

 

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení dle Zákona je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti, tedy:

  • písemně
  • elektronicky na e-mail: whistleblowing@cl-evans.cz
  • za využití interní aplikace přístupné na webu společnosti prostřednictvím on-line formuláře níže
  • dopisem adresovaným k rukám příslušné osobě na adresu CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa, PSČ 470 01 - obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“
  • telefonicky na kontaktní telefonní číslo příslušné osoby +420-602285359
  • osobně po dohodě s příslušnou osobou.

 

Oznámení lze také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Bližší informace naleznete v interní směrnici Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém. Oznamovateli přiznává směrnice ochranu jeho totožnosti a zákaz odvetných opatření činěných vůči němu v souvislosti s podaným oznámením.

Směrnici naleznete zde >

Formulář pro podání oznámení