O SPOLEČNOSTI

Společnost CL-EVANS s.r.o. je samostatným právním subjektem, do statutárního orgánu jako jednatelé byli od počátku jmenováni Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, v červenci 2020 pak Mgr. Tomáš Kafka. V lednu 2024 pak Ing. Neužila ve funkci jednatele vystřídal Ing. Petr Eichler a Ing. Neužil se stal předsedou nově vzniklé dozorčí rady, jejímiž členy jsou ještě Ing. Petr Vacek a slečna Michala Láfová.

CL-EVANS s.r.o. má certifikovány všechny své klíčové činnosti a jeho způsobilost pro komplexní stavební činnost potvrzuje certifikát pro generální dodávky staveb dle ISO 9001. Společnost si je vědoma, že každá stavební činnost dočasně negativně působí na přírodu a životní prostředí, a proto považuje za svou povinnost nacházet taková řešení, aby tyto dopady byly minimální. Při své činnosti používá materiály, výrobky, technologie a služby, které jsou bezpečné z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců a uživatelů staveb. Provoz na staveništích je zajištěn s ohledem na životní prostředí, především v oblasti vody, půdy, ovzduší, radiace, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a likvidace stavebního odpadu. Má zaveden a certifikován systém řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, dle normy ISO 14001. Garantuje také dodržování nejpřísnějších požadavků v oblasti bezpečnosti práce a tento přístup důsledně vyžaduje i od všech svých subdodavatelů, má zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ISO 45001 s právem používat označení „BEZPEČNÝ PODNIK“.

Společnost CL-EVANS s.r.o., která byla založena v květnu 2003, se zabývá ucelenými dodávkami staveb různého rozsahu „na klíč“, včetně rekonstrukcí, projektové dokumentace, inženýringu a subdodavatelské činnosti. Firma disponuje řadou zkušených techniků a řemeslníků, schopných realizovat jak rozsáhlé a technicky náročné projekty, tak drobné, ale mnohdy na organizaci práce složité rekonstrukce a řemeslné práce. CL-EVANS je zkušeným dodavatelem staveb a projektů především v oblasti pozemního stavitelství. Disponuje významnými referencemi z realizací staveb průmyslových, občanských i bytových.

Firma je schopna rychle se orientovat v široké nabídce materiálů a technologií stavebního trhu a jejich efektivního využívání. S některými technologiemi, jako např. průmyslové podlahy, má firma dlouholeté zkušenosti a dále je rozvíjí. Mezi cíle společnosti v oblasti personální politiky patří udržení a rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Firma jim poskytuje podmínky, které umožňují profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností a znalostí. Kromě zkušených techniků disponuje skupinou elektromontérů s oprávněním montáží, oprav a revizí vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1000 V a řadou dalších zručných pracovníků a řemeslníků, kteří jsou schopni zajistit většinu prací, které se ve stavebnictví vyskytují a jsou nezbytným předpokladem pro působení v postavení generálního dodavatele stavebních zakázek

Firma disponuje potřebným množstvím malé a střední mechanizace. Na stavbách používá moderní mechanizaci, systémová lešení a systémová bednění PERI a ALPI, osvědčené ruční elektronářadí BOSCH a MILWAUKEE. Disponuje dostatečným množstvím systémových stavebních kontejnerů a buněk pro zařízení staveniště, má vlastní zázemí v podobě stavebního dvora, skladové haly a administrativní budovy. Je vybavena výpočetní technikou, digitální reprodukční technikou, samozřejmostí je kvalitní nejmodernější komunikační technika.

Ve smyslu § 79 zákona 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tvoří CL-EVANS s.r.o. koncern společně se společností TIWANAKO s.r.o. Tato společnost se zabývá projektováním ve stavebnictví.

TIWANAKO s.r.o.:             


IČ:
  24656348
Sídlo:   Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Spisová značka:   C 44428 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY CL-EVANS

 • realizace stavebního díla – novostavby a rekonstrukce
 • projektové práce, studie, prováděcí dokumentace
 • technická příprava staveb a stavebních prací
 • vyhledání vhodného pozemku pro stavbu
 • územní a investorská příprava stavby
 • sestavení dodavatelského systému a inženýring
 • inženýrská činnost
 • provozování a správa areálů a budov
 • realizace stavebního díla zahrnuje mj. tyto činnosti:

  zemní práce, zednické, betonářské, omítkářské a lešenářské práce, provádění obkladů a dlažeb, řemeslné práce tesařské, truhlářské, klempířské, izolatérské, zámečnické, instalatérské, malířské, natěračské atd. elektromontážní práce s napětím do 1000 V, vč. revizí

 

 

Fotogalerie