Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Rekonstrukce objektu č.p. 2983, v ul. U Synagogy pro účely nové úřadovny Městského úřadu Česká Lípa

Objednatel:
Město Česká Lípa
nám. T.G. Masaryka 1
470 36 Česká Lípa

Cena: 80 501 169,- Kč