Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno – rekonstrukce budovy

Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno – rekonstrukce budovy

Objednatel:
České vyskoké učení technické v Praze
Zikova 4, 166 36 Praha 6

Cena: 44 779 203 Kč