Sídliště LADA v České Lípě – výstavba 80 bytových jednotek

Sídliště LADA v České Lípě – výstavba 80 bytových jednotek

Objednatel:
Město Česká Lípa
nám. T.G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa

na základě mandátní smlouvy zastupující společnost SYNER s.r.o., účastníka generálního dodavatele "Sdružení LADA II"

Cena: 130 262 157 Kč