ZS Sportareál v České Lípě – přístavba šaten

ZS Sportareál v České Lípě – přístavba šaten

Objednatel:
Město Česká Lípa
nám. T.G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa

Cena: 25 201 637 Kč