STAVÍME NA SERIÓZNOSTI

O NÁS

Firma CL-EVANS s.r.o. je samostatným právním subjektem, do statutárního orgánu jako jednatelé byli jmenováni Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, v červenci 2020 pak Mgr. Tomáš Kafka

CL-EVANS s.r.o. má certifikovány všechny své klíčové činnosti a jeho způsobilost pro komplexní stavební činnost potvrzuje certifikát pro generální dodávky staveb dle ISO 9001. Společnost si je vědoma, že každá stavební činnost dočasně negativně působí na přírodu a životní prostředí, a proto považuje za svou povinnost nacházet taková řešení, aby tyto dopady byly minimální. Při své činnosti používá materiály, výrobky, technologie a služby, které jsou bezpečné z hlediska ochrany zdraví zaměstnanců a uživatelů staveb. Provoz na staveništích je zajištěn s ohledem na životní prostředí, především v oblasti vody, půdy, ovzduší, radiace, hluku, prašnosti, exhalací, vibrací a likvidace stavebního odpadu. Má zaveden a certifikován systém řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, dle normy ISO 14001. Garantuje také dodržování nejpřísnějších požadavků v oblasti bezpečnosti práce a tento přístup důsledně vyžaduje i od všech svých subdodavatelů, má zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ISO 45001 s právem používat označení „BEZPEČNÝ PODNIK“.

Společnost CL-EVANS s.r.o., která byla založena v květnu 2003, se zabývá ucelenými dodávkami staveb různého rozsahu „na klíč“, včetně rekonstrukcí, projektové dokumentace, inženýringu a subdodavatelské činnosti. Firma disponuje řadou zkušených techniků a řemeslníků, schopných realizovat jak rozsáhlé a technicky náročné projekty, tak drobné, ale mnohdy na organizaci práce složité rekonstrukce a řemeslné práce.

Firma je schopna rychle se orientovat v široké nabídce materiálů a technologií stavebního trhu a jejich efektivního využívání. S některými technologiemi, jako např. průmyslové podlahy, má firma dlouholeté zkušenosti a dále je rozvíjí. Mezi cíle společnosti v oblasti personální politiky patří udržení a rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Firma jim poskytuje podmínky, které umožňují profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností a znalostí. Disponuje zkušenou skupinou elektromontérů s oprávněním montáží, oprav a revizí vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 1000 V a řadou dalších zručných pracovníků a řemeslníků, kteří jsou schopni zajistit většinu prací, které se ve stavebnictví vyskytují.

Firma disponuje potřebným množstvím malé a střední mechanizace. Na stavbách používá moderní mechanizaci, systémová lešení a systémová bednění PERI a ALPI, osvědčené ruční elektronářadí BOSCH. Disponuje dostatečným množstvím systémových stavebních kontejnerů a buněk pro zařízení staveniště, má vlastní zázemí v podobě stavebního dvora, skladové haly a administrativní budovy. Je vybavena výpočetní technikou, digitální reprodukční technikou, samozřejmostí je kvalitní nejmodernější komunikační technika.

 
 
© 2003 - 2021 CL-EVANS s.r.o.|intranet|webmail|cl-evans@cl-evans.cz|Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2|+420-487522771, +420-487522992